HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của BGH nhà trường trong các nội dung nhiệm năm học mới 2020-2021, ngày 27/09/2020 toàn trường thực hiện họp gặp mặt phụ huynh đầu năm học.

Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được BGH quán triệt sâu sắc đến từng giáo viên chủ nhiệm của 32 lớp học. Các thầy cô giáo cố gắng hết sức truyển tải hết các thông tin về nhà trường, học sinh, chương trình  học tập sinh hoạt của năm học mới đến từng quý phụ huynh., đặc biệt là phụ huynh học sinh khối lớp 10 đầu cấp.

Song song với  đó là các thay đổi mới trong chương trình học tập, kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 26/BGD và các thay đổi của kì thi TN trung học phổ thông quốc gia.

Buổi họp được sự hỗ trợ thêm của đội CTXH của Đoàn TNCS nhà trường và các thành viên tập thể lớp 12A1 trong với việc sắp xếp chỗ để xe, hướng dẫn phụ huynh đến các phòng họp và phục vụ nước uống.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TẠI BUỔI HỌP PHỤ HUYNH NGÀY 27/09/2020