HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 20/11/2021 – ONLINE

Lượt xem:

Đọc bài viết

  • Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-SGDĐT ngày 27/10/2021 của Sở GD & ĐT về triển khai Cuộc thi viết về “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2021; Căn cứ thể lệ Cuộc thi viết về “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2021;

  • Thực hiện Công văn số 1658/SGDĐT-VP, ngày 20/10/2021 của Sở GD & ĐT về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021); Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường THPT Ea H’leo và tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn nói riêng và Huyện nhà nói chung; Để thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021,

Trường THPT Ea H’leo xây dựng Kế hoạch tổ chức: Thi viết về “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2021 cấp trường và Cuộc thi sáng tác thơ ca, vè, câu đố chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

(CHI TIẾT KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ KÈM THEO)