ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng tới nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020; Hội thảo chuyên môn trường THPT Ea H’Leo diễn ra trong ngày 28/09/2019.

Các nội dung được đặc biệt thảo luận trao đổi là

1- Ổn định nhân sự vào đầu năm học; quản lý kế hoạch hoạt động; sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh, công tác tự học, bồi dưỡng nâng chuẩn GV của tổ chuyên môn

2- Các giải pháp nâng cao chất lượng kết quả thi THPT Quốc gia 2020 cho học sinh khối 12.

3- Các giải pháp; phương pháp vận động; giảng dạy, tổ chức khảo sát nguồn lực học sinh giỏi và nâng cao số lượng giải; chất lượng giải qua các kì thi Học sinh giỏi cấp trường; Olimpic 10/3; Học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12.

Các đóng góp; đề xuất cách thức thực hiện đạt được rất hiệu quả, sáng tạo.