CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Ea H’leo thực hiện công bố về chương trình “Đảm bảo an toàn về An Ninh trật tự và giáo dục học sinh chấp hành nghiêm pháp luật”

Là đơn vị có thành tích rất tốt trong nhiều năm đối với công tác giáo dục học sinh về An ninh trật tự, bạo lực học đường,…. Nhà trường đã phối hợp rất chặt chẽ với đơn vị công an huyện Ea H’leo, Thị trấn Ea Drang trong công tác bảo đảm an ninh tại trường học.

Ngày 05/12/2022, nhà trường đã công bố Hồ sơ pháp lí mô hình an toàn về An Ninh trật tự và giáo dục học sinh chấp hành nghiêm pháp luật” “Đảm bảo ; Công khai quy chế phối hợp thực hiện việc quản lí, sử dụng Hòm thư tố giác tội phạm tại trường học.

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của đại diện đơn vị Công an Thị trấn Ea Drang; cùng sự chứng kiến của 78 Công chức, Viên chức và người lao động, cùng toàn thể gần 1000 học sinh.

Thầy Phạm Văn Dũng, phó Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua toàn bộ các nội dung của mô hình và quy chế phối h[. Đại diện Công an Thị trấn cũng đã phát biểu quan điểm phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường trong mọi công tác an ninh, phát huy hơn nữa nhiệm vụ và truyền thống phối hợp rất tốt cùng nhà trường trong nhiều năm qua.

Nhà trường phấn đấu đảm bảo tất cả các mục tiêu về an toàn An ninh trật tự trường học

Một số các hình ảnh