CLB Truyền thông KST tham luận tại Hội nghị tổng kết Tỉnh Đoàn Đăk Lăk

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 20/8/2021, nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình Công tác Đoàn khối trường học, Hội sinh viên năm học 2020 – 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  Đăk Lăk tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn khối trường học, Hội sinh viên năm học 2020 – 2021 và triển khai chương trình năm học 2021- 2022.

Với hình thức Hội nghị trực tuyến thực hiện tại 36 điểm cầu gồm các Huyện, Thị, Thành Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc, sau các phần tổng kết – đánh giá – đề ra nhiệm vụ, CLB Truyền thông KST của trường THPT Ea H’Leo đã được Tỉnh Đoàn Đăk Lăk lựa chọn báo cáo tham luận mô hình mới của năm học đến các đơn vị tham dự.

Đ/c Trần Doãn Tới – P. Bí thư Tỉnh Đoàn – chủ trì Hội nghị trực tuyến

Sau đây là phần báo cáo tham luận của các bạn đến từ CLB Truyền thông KST: