THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC VÀ TD-QPAN, ÁP DỤNG TỪ 11/04/2022

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC VÀ TD-QPAN, ÁP DỤNG TỪ 11/04/2022

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II, 2021-2022 – ÁP DỤNG TỪ 17/01/2022

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II, 2021-2022 – ÁP DỤNG TỪ 17/01/2022

Lượt xem:

[...]
THỜI KHOÁ BIỂU, LỊCH THỂ DỤC-QPAN, KẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC TUẦN 16

THỜI KHOÁ BIỂU, LỊCH THỂ DỤC-QPAN, KẾ HOẠCH BỐ TRÍ PHÒNG HỌC TUẦN 16

Lượt xem:

ÁP DỤNG KHI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH HUYỆN EA H’LEO – VÙNG XANH (THỊ TRẤN EA DRANG VÙNG VÀNG) [...]
KHUNG KH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

KHUNG KH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

(Xem thêm tại mục VĂN BẢN) [...]
KHỐI 11, NĂM HỌC 2020-2021; THÔNG TIN THI NGHỀ PHỔ THÔNG

KHỐI 11, NĂM HỌC 2020-2021; THÔNG TIN THI NGHỀ PHỔ THÔNG

Lượt xem:

Thông báo hs k11 năm hoc 2020-2021, kiểm tra lại thông tin theo danh, nếu sai báo lại cho Giáo viên chủ nhiệm mới để làm hồ sơ thi nghề Phổ thông. Hạn chót 17h ngày 13.10.2021 [...]
THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 1, ÁP DỤNG TỪ 15/09/2021

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 1, ÁP DỤNG TỪ 15/09/2021

Lượt xem:

[...]
DANH SÁCH LỚP 10 THPT EA H’LEO, NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH LỚP 10 THPT EA H’LEO, NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

CÁC HỌC SINH CHÚ Ý: XEM KĨ DANH SÁCH, NHỚ KĨ MÃ SỐ, TÊN LỚP THỰC HIỆN GIÃN CÁCH, 5K KHI ĐẾN NHẬN PHIẾU VÀO LỚP VÀ ĐO MAY ĐỒNG PHỤC. [...]
THPT EA H’LEO – THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG 2021-2022

THPT EA H’LEO – THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG 2021-2022

Lượt xem:

Các học sinh khối 10 chú ý kĩ, thực hiện đúng! [...]
THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ TUẦN 09, 02/11/2020

THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ TUẦN 09, 02/11/2020

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ TUẦN 07, 19/10/2020

THỜI KHÓA BIỂU, ÁP DỤNG TỪ TUẦN 07, 19/10/2020

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »