CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT EA H’LEO ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 31/10/2022, tại buổi họp toàn thể hội đồng nhà trường, Công đoàn nhà trường đã phát động buổi ủng hộ Quỹ khuyến học của trường THPT Ea H’Leo.

Với tôn chỉ khuyến học, khuyến tài trong nhiều năm qua Hội khuyến học nhà trường đã hoạt động hiệu quả thiết thực. Năm học này thực hiện thông tư hướng dẫn mới về xây dựng quỹ Khuyến học, toàn trường đã phát động đến quý phụ huynh ủng hộ đóng góp hỗ trợ học sinh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG