THĂM TẾT THIẾU NHI BUÔN TRI B, ĐOÀN KẾT BỀN VỮNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày mười bốn âm lịch, Trung thu năm 2023, Đại diện lãnh đạo nhà trường, Công Đoàn, Đoàn thanh niên đã dến thăm tết Thiếu nhi tại buôn Tri B , xã Dlieyang.
Hơn 20 năm kết nghĩa, đều đặn mỗi năm nhà trường thăm hỏi sức khỏe, tình hình kinh tế sản xuất vào mỗi dịp lễ Tết, thắt chặt tình đồng bào đồng chí , tình nhân dân tương thân tương ái.

“Buôn Tri B hiện nay đã có gần 160 hộ gia đình, số lượng thiếu nhi tại buôn xấp xỉ hơn 450 cháu” , trưởng buôn H’Loan thông tin với đoàn.