Thực hiện chương trình: “Sóng và máy tính cho em” năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số: /SGD ĐT-KHTC tỉnh Đắk Lắk, ngày tháng 12 năm 2022. V/v tiếp nhận máy tính bảng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” năm 2022.

Trường thpt Ea H’Leo đã tiến hành khảo sát chọn đúng đối tượng để thực hiện trao tặng

Ngày 10/01/2023 đại diện nhà trường đã tiến hành thực hiện thủ tục trao tặng hai máy tính bảng cho hai học sinh theo danh sách đề xuất của Sở giáo dục và Đào tạo xét duyệt

Rất mong muốn cá các học sinh sử dụng hiệu quả!!!