CLB Kỹ năng STEM sinh hoạt buổi đầu tiên với chủ đề “Walking Robot”!

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo chỉ đạo của Chi bộ nhà trường ngay từ đầu năm học về việc tăng cường tổ chức, đổi mới các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học 2018 – 2019, BCH Đoàn trường đã cụ thể hóa bằng chương trình năm học 2018 – 2019 ngay từ Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ mới. Với tình hình thực tế trường vẫn chưa có GV được đào tạo chuyên trách, có kinh nghiệm về giáo dục kỹ năng sống, công tác tổ chức thời gian đầu chưa thể thu hút học sinh, CSVC và nguồn kinh phí tổ chức còn hạn hẹp… BCH Đoàn trường đã đề ra kế hoạch giáo dục kỹ năng sống theo mô hình CLB – Đội – Nhóm. Cụ thể: CLB Kỹ năng STEM và CLB sở thích nhạc cụ.

Chiều thứ 5 ngày 29/11/2018 vừa qua, CLB đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên với chủ đề “WALKING ROBOT” với sự đồng hành, hướng dẫn của thầy Hoàng Ngọc Tuyên – Chủ nhiệm CLB.

Sau đây là hình ảnh các nhóm tiến hành thảo luận và làm ra sản phẩm STEM theo yêu cầu của GV hướng dẫn:

STEM là tên gọi viết tắt của: Science – Technology – Engineering – Math (Khoa Học – Công Nghệ – Kỹ thuật – Toán Học) nên quá trình hoạt động nhóm luôn phải vận dụng các kiến thức liên quan để làm ra sản phẩm:

Các nhóm lần lượt thuyết trình về mạch điện, quy trình lắp ráp và các vấn đề phát sinh trong thực tết

Các sản phẩm do các nhóm tự thực hiện:

GV nhận xét từng sản phẩm, ưu khuyết điểm của từng nhóm khi làm việc với nhau

Trao quà cho nhóm hoàn thành tốt nhất trong buổi sinh hoạt

Với các kỹ năng sống hướng đến: kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế và kỹ năng diễn đạt, hy vọng buổi sinh hoạt đầu tiên sẽ mở đầu cho chuỗi những buổi sinh hoạt hướng đến các kỹ năng sống trong năm học này.