Chế tạo “Cánh tay Robot” cùng CLB STEM Đoàn trường THPT Ea H’Leo buổi 6!

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiếp tục duy trì sinh hoạt thường kỳ của CLB STEM – Đoàn trường THPT Ea H’Leo – Vào chiều chủ nhật ngày 7/4/2019 vừa qua, các thành viên CLB đã tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm đặt ra là “Cánh tay Robot”. Đây là sản phẩm phức tạp, đòi hỏi sự chính xác cao và sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên trong CLB…

Sản phẩm lần này huy động toàn thể CLB góp sức thay vì chia nhỏ từng nhóm như các lần sinh hoạt trước

Buổi sinh hoạt vẫn tiếp tục bám sát theo tinh thần của STEM (Science – Khoa học; Teachnology – Công nghệ, Engineering – Kỹ thuật, Math – Toán học). Đây là một môn học trải nghiệm rèn luyện tư duy sáng tạo khá mới mẻ cho học sinh THPT.

Quá trình làm việc miệt mài của các thành viên trong nhóm

Và sau hơn 3 giờ làm việc với N lần thất bại…. cuối cùng các thành viên cũng đã thành công trong nhiệm vụ: nâng một vật (vỏ lon) từ điểm A xoay sang điểm B hoàn toàn bằng điều khiển.