CLB STEM sinh hoạt với chủ đề “mô hình thủy canh”!

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng thứ 7 vừa qua các thành viên CLB STEM đã có một trải nghiệm mới liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp với một mô hình thường được nhắc đến thời gian gần đây: mô hình trồng trọt thủy canh.
Các thành viên đã chia nhóm và lựa chọn mô hình thủy canh phù hợp và đã tiến hành làm trong thời gian gần 1 tháng hè. Sau nhiều lần thất bại cũng như nhiều vấn đề phát sinh đã giúp các thành viên hiểu rõ hơn về mô hình nông nghiệp mới này, cũng là dịp trải nghiệm thú vị khi tận mắt quan sát quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Kết quả mô hình thủy canh theo hướng “nhỏ giọt” được đánh giá cao nhất về sự đầu tư, hiệu quả cũng như quá trình vận hành, thử nghiệm, theo dõi được nhóm tổ chức, phân công rất khoa học.

Sau mô hình trồng trọt thủy cảnh, CLB tiếp tục với những trải nghiệm mới trong tuần 07